AMES Australia

ایمز آسترالیا کیست؟

ایمز استرالیا یک سازمان دولتی است که بیش از ۷۰ سال است که به پناهندگان و مهاجران برای اسکان در استرالیا کمک می کند.  ما برای رسیدن به این هدف نه تنها با شما مشتریان ما بلکه با جامعه، کسب و کار ها و دولت برای توسعه راه حل های حل و فصل پایدار اسکان برای کل جامعه ویکتوریا کار می کنیم

اطمینان داشته باشید که شما به مکان خوب مراجعه نموده اید و ما اینجا هستیم تا از شما و خانواده هایتان برای اسکان در استرالیا حمایت کنیم

 

  (HSP) پروگرام اسکان بشردوستانه 

پروگرام اسکان بشردوستانه خدمات زود هنگام عملی را برای افراد مهاجر در زمان ورود و در طول مرحله اولیه اسکان آنها در آسترالیا ارایه می نماید. این پروگرام به مراجعین کمک مینماید تا مهارت ها و دانش ضروری خود را توسعه دهند تا بتوانند اعضای فعال جامعه آسترالیا باشند

 

اتفاق بعدی که حالا باید انتظار آنرا داشته باشید

به مجرد اینکه شما وارد سترالیا شدید، شما به اقامتگاه کوتاه مدت انتقال داده خواهید شد. در آنجا کارمندان ایمز آسترالیا شما را خوش آمد گفته مقدار از قبیل مواد غذایی اولیه، سایر اقلام ضروری و موبایل به شما خواهند داد

 

آنچه در هفته اول باید انتظار آنرا داشته باشید

مدیر دوسیه یا کیس منجر ایمز آسترالیا با شما به تماس خواهد شد تا به شما در رفع مشکلات تان کمک نماید. این ممکن است شامل راجستر های ضروری در نهاد های دولتی، باز کردن حساب های بانکی و معاینات صحی در صورت ضرورت باشد
همچنان ممکن است گاه گاهی پیامک های متنی حاوی مهلومات مهم و لینک های ویبسایت ها را برای جزییات بیشتر راجع به ایمز آسترالبا و اقامت در آسترالیا دریافت کنید

 

آنچه در هفته های آینده باید انتظار آنرا داشته باشید

پرداخت های حمایوی سنترلینک

پلان گذاری برای مسکن دراز مدت

پروگرام های جهت یابی برای آشنایی با زنده گی در ایمز آسترالیا

ووچر خرید مواد غذایی از سوپر مارکیت در صورت ضرورت

یادگیری زبان انگلبسی و سایر مضامین

معرفی به جوامع

خدمات ترجمانی

جاه طلبی های شغلی

ارزیابی های صحی

ثبت نام اطفال در مکاتب

نهوه استفاده از ترانسپورت عامه

لوازم خانگی

لطفاً به خاطر داشته باشید که مدیر دوسیه یا کیس منجر تان برای رفع ضروریات مریوط به اسکان تان با شما همکاری خواهد کرد

 

شماره های تماس مهم

شماره تماس ایمز آسترالیا بعد از ساعات کاری

0429 538 085

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی - 131450

اطفاییه، پولیس یا امبولانس - 000

ایمیل تیم جذب ایمز آسترالیا 

HSPIntake@ames,.net.au

برای معلومات بیشتر کد ذیل را در موبایل خود سکن نمایید