How to know when to get COVID-tested? (18 languages)

Date
27 May 2021

What are the symptoms of COVID-19? The symptoms to watch out for are:

 • fever 

 • chills or sweats 

 • cough 

 • sore throat 

 • shortness of breath 

 • runny nose 

 • loss or change in sense of smell or taste. 

Some people may also experience headache, muscle soreness, stuffy nose, nausea, vomiting and diarrhoea.

If you have any of these symptoms, however mild, you should seek advice and get tested. To get further advice, call the 24-hour Coronavirus Hotline 1800 675 398 or your doctor.


Amharic

የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ማንኛውም ምልክት ካለብዎት፤ ምርመራ ማድረግ እንዳለብዎት እና የምርመራ ውጤቱን እስኪያገኙ ድረስ ከቤትዎ መቆየት። ወደ ሥራ ወይም መገበያያ ሱቆች ላይ አለመሄድ።

የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች የሚያካትቱት:

 • ትኩሳት፣ ብርድ-ብርድ ማለት ወይም ማላብ
 • መሳል ወይም የጉሮሮ ህመም
 • የትንፋሽ ማጠር
 • በአፍንጫ ፈሳሽ
 • የሽታ ወይም መቅመስ ስሜትን ማጣት

የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ምርመራ ለሁሉም ሰው በነጻ ነው። በዚህ የሚካተት መዲኬር ካርድ ለሌላቸው ሰዎች፣ እንደከውጭ አገር ለመጡ ጎብኝዎች፣ በሥራ ለመጡ እና ለጥገኝነት ጠያቂዎች ይሆናል።

ለኮሮና ቫይረስ (COVID-19) በምርመራ ከተገኘብዎት፤ እራስዎን ከውሌሎች ሰዎች በክፍልዎ ውስጥ ማግለል አለብዎት። ለበለጠ መረጃ በምርመራ የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ከተገኘብዎት ምን ማድረግ አለብዎ የሚለውን (ቃል) ማየት።

የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ካለበት የሆነ ሰው ጋር በቅርበት ግንኙነት አድርገው ከሆነ፤ ለ 14 ቀናት በተገልሎ ማቆያ ውስጥ እራስዎን ከሌሎች አገልሎ መቆየት። ለበለጠ መረጃ በምርመራ የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ከተገኘብዎት ምን ማድረግ አለብዎ የሚለውን (ቃል) ማየት።


Arabic

إذا كانت لديك أيّ من أعراض فيروس كورونا (19ـCOVID)، يجب عليك إجراء الفحص والبقاء في المنزل لحين ظهور نتيجتك. لا تذهب إلى العمل أو إلى المحلات التجاريّة.

تشمل أعراض فيروس كورونا:

الحُمّى، القشعريرة أو التعرُّق

السُعال أو الألم في البلعوم

ضيق التنفُس

الرشح من الأنف

فقدان حاسَّة الشمّ أو الذوق

إن فحص فيروس كورونا (19ـCOVID) مجاني للجميع. يشمل ذلك الناس الذين ليس لديهم بطاقة الرعاية كالزائرين من خارج البلاد، العمّال المهاجرين وطالبي اللجوء. (Medicare) الطبيّة

إذا أتت نتيجتك إيجابية لفحص فيروس كورونا (19ـCOVID)، يجب أن تعزل نفسك في منزلك. لمزيدٍ من المعلومات راجع النشرة "ماذا تفعل إذا جاءت نتيجة فحصك إيجابية لفيروس كورونا (19ـCOVID)."

إذا كنت مخالطًا قريبًا لشخص مُصاب بفيروس كورونا (19ـCOVID) يجب أن تحجر نفسك مدة ١٤ يومًا. لمزيدٍ من المعلومات راجع النشرة "ماذا تفعل إذا جاءت نتيجة فحصك إيجابية لفيروس كورونا (19ـCOVID)."


Hakha-Chin

Coronavirus (Covid-19) zawt hmelchunhnak na ngeih ahcun, naa chek hrimhrim a hau, cun naa chekmi a phi chuah hlan lo inn ah na um a hau. Rianṭuannak le dawr tibantuk ah na kal kho lo.

Zawt hmelchunhnak ah aa telmi hna cu:

 • Taksaat, raifanh le thlantipeih
 • Khuh siloah or fah
 • Thawdawp chuah iharh
 • Hnapti tawh
 • Rim le thawtnam theih khawh lo

Coronavirus cheknak cu zapi caah manlo a si. Medicare catlap ngei lomi si hna seh, ramdang in khual caah siseh, rianṭuan ruah mipeem mi si hna seh, cun ralzam sinak a sawk lio mi hna ca zongah manlo a si.

Coronavirus (Covid-19) naa chek i na ngeih (positive na si) ahcun, inn ah naa erhkhumh a hau. Tam deuh in thil hngalhnak caah: Coronavirus (Covid-19) ka ngeih ahcun zeidah ka tuah lai (Word), timi kha zoh chap.

Coronavirus (Covid-19) a ngei mi pawngah a um mi na si ahcun, inn chungah ni 14 chung naa erhkhumh a hau. Tam deuh in thil hngalhnak caah: Coronavirus (Covid-19) ngei mi pawngah ka um ahcun zeidah ka tuah lai (Word), timi kha zoh chap.

Mandarin

若您出现了任何新冠病毒(COVID-19)症状,就必须接受检测并待在家里,直至取得结果。请勿上班或前往商店。

新冠病毒(COVID-19)症状包括:

 • 发烧、发冷或盗汗
 • 咳嗽或喉咙痛
 • 呼吸困难
 • 流鼻涕
 • 丧失嗅觉或味觉

所有人均可免费接受新冠病毒(COVID-19)检测。其中包括没有Medicare卡的人士,例如海外访客、外来劳工和寻求庇护者。

若您的新冠病毒(COVID-19)检测呈阳性,就必须在家隔离。如需进一步了解,请浏览若您的新冠病毒(COVID-19)检测呈阳性该怎么办(Word)”。

若您与新冠病毒(COVID-19)患者有密切接触,就必须自行隔离14天。如需进一步了解,请浏览若您曾与新冠病毒(COVID-19)患者有密切接触该怎么办(Word)”。

Dari

اگر علائم ویروس کرونا (COVID-19) را دارید، شما باید خود را معاینه کنید و خانه بمانید الی اینکه نتجه خویش را بیگیرید.

علائم ویروس کرونا عبارت اند از:

 • تب، لرزه یا عرق
 • سرفه یا گلو درد
 • تنگی نفس
 • ریزش بینی
 • از دست دادن حس بو یا مزه
 • معاینه ویروس کرونا برای هر یکی مجانی است. که شامل افراد میشود که کارت میدیکییر ندارند، مانند سیاحین خارجی، کارگران مهاجر و پناه جویان.

 

اگر نتجه معاینه ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد، شما باید خود را درخانه خویش قرنطین کنید. برای معلومات بیشتر به “چه باید کرد اگر نتجه معاینات ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد”(Word) مراجعه نمائید.

اگر شما از اقارب نزدیک شخص باشید که مبتلاء به ویروس کرونا (COVID-19) باشد شما باید خود را برای ۱۴ روز قرنطین کنید. برای معلومات بیشتر به “چه باید کرد اگر نتجه معاینات ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد”(Word) مراجعه نمائید.

Dinka

Na nɔŋ yïn guɔ̈p kuat ë cït ë tuaany de coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rɔt cɔk athem ku rɛ̈ɛ̈r ë baai agut bï yïn kë yök në thëmdu yic kaŋ nyic. Dun ë lɔ ë luɔi yic ka adukään yiic .

Cït ke tuaany de coronavirus anɔŋic:

 • Atuɔ̈c, wiir ka tuc
 • Ɣɔɔl ka tök ë röl
 • Awëëi cekic
 • Jol ë wum
 • Määr ë ŋör ka thiëëp

Thëm ë tuaany de coronavirus acïn wëu yeke kɔɔr tënë kuat ë raan abɛ̈n. Kän anɔŋic kɔc kek cïn muɔ̈ɔ̈k de Medicare, amïkeeny bɔ̈ ë bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic, mïth ë thukuul bɔ̈ ë bɛ̈ɛ̈i mec yiic, abëköök ë luɔi ku kɔc kat ë bɛ̈ɛ̈i ken yiic kɔɔr rëër.

Na cï yök ke bec në athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rëër keyï week rɔt baai pandu. Në lëk juɛ̈c tïŋ.

Na ye raan cï thiɔ̈k kekë raan cï nyic ke bec në tuaany de coronavirus (COVID-19) yïn adhil bï yïn week ba rëër ë rɔt në nïn ke 14 yiic. Në lëk juɛ̈c tïŋ.

Hazaragi

اگه شمو اگو علایم کروناوایروسCOVID-19 درین، باید حتمن بورین خود خو معاینه کنید و خانه بشین تا زمانیکه نتیجه معاینه شیم نمده د دکان و یا سر کار نرید.

علایم کرونا وایروس اینا استه:

 • تاو، لرزه و یا عرق
 • سولفه و گلون دردی
 • نفس تنگی
 • آو بینگگ
 • از دست دیدون مزه دان و بوی

معاینۀ کرونا وایروس COVID-19 برای بیخی مفت استه. حتا برای کسایکه میدیکیر Medicare کارد ندره، کسایکه از خارج ویزیتور امدن، کارگرای مهاجرین یا کسایکه درخواست پناهندگی ددن.

اگه نتیجه معاینه کروناوایروس COVID-19 شیم مثبت میه، شمو باید خودخو د خانه قرنطین کنین. برای معلومات اضافی د انترنت بینگرنین که هروقت نتیجه معاینه کرونا وایروس COVID-19 مثبت باشه، باید چه کارا ره انجام بدید.

اگه قد اگو کس که کرونا وایروس COVID-19 دشته د تماس بودید، باید خودخو برای 14 روز قرنطین کنین. برای معلومات اضافی د انترنت بینگرنین که اگه قد اگو کس که کرونا وایروس COVID-19 دشته باشه به تماس بودید، باید چه کارا ره انجام

Karen

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်ဆါအပနီၣ်တခါလၢ်လၢ်အခါ,နကဘၣ်မၤကွၢ်နသး ဒီးအိၣ်ဆိးလၢဟံၣ်တုၤလီၤလၢနမၤန့ၢ်နတၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကျးတဖၣ်အအိၣ်တဂ့ၤ.

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အပနီၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်-

 • တၢ်လိၤကိၢ်,ကနိးမ့တမ့ၢ်ကပၢၤထီၣ်
 • တၢ်ကူးမ့တမ့ၢ်ကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • ကသါတလၢကသါ
 • နါအ့ၣ်ထံယွၤ
 • နါနၢတၢ်အစိသ့မ့တမ့ၢ်နါလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်အရီၢ်သ့ဟါမၢ်

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအမဲဒံးခဲရ်ခး တအိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,အဒိဒ်သိးပှၤတမှံၤအိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤဟဲဟး,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤဃ့ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလီၢ်အိၣ်ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19), နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးလၢနဟံၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲနမၤကွၢ်သးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ် (COVID-19) အခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19)န့ၣ်,နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ် ကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆါလၢ၁၄သီအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ် (COVID-19) အခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤ လဲၣ်.(Word).

Khmer

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយទាក់ទងនឹង coronavirus (COVID-19) អ្នកត្រូវ ទៅធ្វើតេស្ត និងនៅផ្ទះរហូតបានទទួលលទ្ធផល។ កុំទៅធ្វើការ ឬទៅទិញបរិក្ខារផ្សេងៗ។

រោគសញ្ញា coronavirus រួមមាន ៖

 • គ្រុនក្តៅ រងាញ័រញាក់ ឬបែកញើស
 • ក្អក ឬឈឺបំពង់ក
 • ពិបាកដកដង្ហើម
 • ហៀរសម្បោរ
 • បាត់បង់ក្លិន ឬរសជាតិ

ការធ្វើតេស្ត coronavirus (COVID-19) គឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ ការមិនគិតថ្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកគ្មាន Medicare ដូចជាភ្ញៀវទេសចរមកពីបរទេស ពលករចំណាកស្រុក និងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមាននៃ coronavirus (COVID-19) អ្នកត្រូវស្ថិតនៅដាច់តែឯងនៅផ្ទះអ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើតេស្ដរបស់អ្នកបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអ្នកបានស្ថិតនៅជិតអ្នកមាន coronavirus (COVID-19) (Word).

ប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមាន coronavirus (COVID-19) អ្នកត្រូវនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល 14ថ្ងៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនរណាម្នាក់ ដែលមានវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)

Korean

코로나바이러스 (COVID-19)의 증상이 하나라도 있으시면, 검사를 받으셔야 하고 검사 결과를 받으실 때까지 집에서 머무르셔야 합니다. 일을 나가거나 상점에 가지 마세요.

코로나바이러스 (COVID-19)의 증상은 다음을 포함합니다:

 • 발열, 오한이나 땀
 • 기침이나 인후통
 • 숨 가쁨
 • 콧물
 • 후각 또는 미각 상실

코로나바이러스 (COVID-19) 검사는 모두에게 무료입니다. 이는 해외에서 온 방문객, 해외 유학생, 이주 근로자 및 난민 신청자 등 국민건강보험 (Medicare) 카드가 없는 사람들을 포함합니다.

코로나바이러스 (COVID-19) 검사에서 양성 판정을 받았다면, 집에서 격리해야 합니다. 더 자세한 정보를 위해 코로나바이러스 (COVID-19) 확진자가 해야 할 일 (Word)을 보세요.

코로나바이러스 (COVID-19) 확진자와 밀접 접촉을 했다면 14일 동안 자가격리해야 합니다. 더 자세한 정보를 위해 코로나바이러스 (COVID-19) 확진자의 밀접 접촉자가 해야 할 일 (Word)을 보세요.

Malay

Jika anda mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan coronavirus (COVID-19), anda mesti menjalani ujian dan duduk di rumah sehingga anda mendapat keputusan ujian anda. Anda tidak boleh pergi kerja atau berjalan-jalan di kedai.

Tanda-tanda jangkitan coronavirus termasuk :

 • Demam, mengiggil atau berpeluh
 • Batuk atau sakit tekak
 • Sesak nafas
 • Hidung berair
 • Hilang deria bau atau rasa

Ujian coronavirus (COVID-19) disediakan percuma untuk semua orang. Ini termasuk untuk orang yang tidak mempunyai kad Medicare, seperti pelawat dari luar negeri, pekerja migran dan pencari suaka.

Jika anda disahkan positif coronavirus (COVID-19), anda mesti mengasingkan diri di rumah anda. Untuk maklumat lebih lanjut, rujukApa perlu dilakukan sekiranya anda telah disahkan positif coronavirus (COVID-19) (Word)

Jika anda ialah kenalan rapat dengan seseorang yang disahkan coronavirus ( COVID-19), anda mesti kuarantin sendiri selama 14 hari. Untuk maklumat lebih lanjut, rujukApa perlu dilakukan sekiranya anda ada berkontak rapat dengan seseorang yang mempunyai coronavirus ( COVID-19) (Word).

Nepali

यदि तपाईंमा coronavirus (COVID-19) को कुनै लक्षणहरू देखापरेमा परीक्षण गराउनु अनिवार्य छ र परीक्षणको नतिजा नआइसम्म घरमै बस्नु पर्छ । काममा वा किनमेल गर्न नजानुहोस् ।

Coronavirus का लक्षणहरूः

 • ज्वरो आउने, चिसो लाग्ने वा पसीना आउने
 • खोकी लाग्ने वा घाँटी दुख्ने
 • सास फेर्न गाह्रो हुने
 • सिंगान बग्ने
 • गन्ध वा स्वादको चेतना हराउने

कोरोनाभाइरस परीक्षण सबैका लागि नि:शुल्क हो । मेडिकेयर कार्ड नभएका बिदेशी आगन्तुकहरू, आप्रवासी कामदारहरू तथा शरणार्थीहरू सबैले नि:शुल्क परीक्षण गराउन सक्छन् ।

यदि तपाईंको coronavirus (COVID-19) को परीक्षण नतिजा सकारात्मक आयो भने, तपाईं घरमा अलग रहेर एकान्तबास (आईसोलेट) बस्नु पर्छ । थप जानकारीको लागि “तपाईंको coronavirus (COVID-19) को परीक्षण नतिजा सकारात्मक भएमा के गर्ने? हेर्नुहोस् ।

यदि तपाईं संक्रमण लागेको पुष्टि भएमा संक्रमित ब्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने तपाईं १४ दिनको लागि अलगै क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । थप जानकारीको लागि “तपाईं संक्रमित ब्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएमा के गर्ने?” हेर्नुहोस् ।

Ormo

Mallattoo kam illee kan dhukuba coronavirus (COVID-19) yoo qabaatte laalamuu fi hanga itti baha isaa argattutti mana turuu qabda. Gara dalagaa yookaan gabaa hin deemin.

Mallattoon coronavirus kan inni dabalu:

 • Layidaa (qaama gubaa), dhaamochiisa yookaan dafqisiisaa
 • Qufaa yookaan dhukubbii laagaa keessaa
 • Afuura-kutaa
 • Furreessaa
 • Foolii fi dhandhama adda baasachuu dadhabuu

Coronavirus hundi tola laalama . Kunis kan dabalatu namoota Medicare hin qabne, namoota biyya alaa irraa do’annaaf dhufanii, hojetoota godaanoo (migrant workers) fi kolu-galtoota (asylum seekers) dabala.

Yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame, mana kee keessatti qofaatti bahuu qabda. Odeeffannoo dabalaaf yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame maal godchuu akka qabdu laali.

Nama dhibee coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo yoo qabaatte guyyoota 14 addatti bahu qabda. Odeeffannoo dabalataatiif yoo nama dhibee dhukuba coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo qabaatte maal godchuu akka qabdu laali.

Farsi

اگر هرگونه از علائم کروناویروس (COVID-19) را دارید، آزمایش بدهید و تا گرفتن نتیجه آزمایش در منزل بمانید. به فروشگاهها یا به سر کارنروید.

علائم کروناویروس (COVID-19) شامل:

 • تب، لرز یا تعریق
 • سرفه یا گلودرد
 • تنگی نفس
 • آبریزش بینی
 • از دست دادن حس بویایی یا چشایی

آزمایش کروناویروس (COVID-19) برای همه رایگان است. این شامل افراد بدون کارت مدیکر ازقبیل دارندگان ویزاهای توریستی، ، دارندگان ویزاهای کاری و یا پناهجویان نیز هست.

اگر نتیجه آزمایش شما مثبت باشد، باید در منزل و جدا از دیگران بمانید. برای اطلاعات بیشتر و دانستن اینکه چه باید بکنید، از لینک
What to do if you've tested positive coronavirus (COVID-19) - Word) دیدن نمایید.

اگر در ارتباط نزدیک با شخص مبتلا به کروناویروس (COVID-19) هستید ، باید برای مدت 14 روزخودتان را قرنطینه کنید. برای اطلاعات بیشتر و دانستن اینکه چه باید بکنید، از لینک What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus COVID-19) - Word) دیدن نمایید.

Tamil

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட்-19) (COVID-19)-இற்கான நோயறிகுறிகள் ஏதேனும் உங்களுக்கிருப்பின், நீங்கள் அவசியமாக நோயறிவுச் சோதனையை மேற்கொள்ளவேண்டும் மற்றும் அதன் முடிவு வரும் வரை நீங்கள் வீட்டிலேயே இருக்கவேண்டும். வேலைக்கோ அல்லது கடைகளுக்கோ போகாதீர்கள்

கொரோனா வைரஸ் நோயறிகுறிகளில் உள்ளடங்குவன:

 • காய்ச்சல், குளிர்க்காய்ச்சல் அல்லது வியர்த்தல்
 • இருமல் அல்லது தொண்டை வலி
 • மூச்சுத்திணறல்
 • மூக்கு ஒழுகுதல்
 • வாசனைத் திறன் அல்லது சுவைத் திறன் இழப்பு

கொரோனா வைரஸ் நோயறிவுச் சோதனை அனைவருக்கும் இலவசமாகச் செய்யப்படும். மெடிக்கேர் அட்டை (Medicare card) இல்லாதவர்கள், வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள், புலம்பெயர்த் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அடைக்கலம் நாடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் இதில் அடங்குவர்

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட்-19) (COVID-19) நோய்த்தொற்று உங்களுக்கு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், நீங்கள் அவசியமாக உங்களைத் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டு வீட்டிலேயே இருக்கவேண்டும். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு,: ‘கொரோனா வைரஸ் (COVID-19) நோய்த்தொற்று உங்களுக்கு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் நீங்கள் செய்யவேண்டியது என்ன’ என்ற ஆவணத்தைத் திறந்து (WORD document) பாருங்கள்.

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட்-19) (COVID-19) நோய்த்தொற்று உள்ள யாருடனாவது நீங்கள் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவரெனில் 14 நாட்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நோய்க்காப்புத் தனிமையில் இருக்க வேண்டும். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு, கொரோனா வைரஸ் (கோவிட்-19) (COVID-19) நோய்த்தொற்று உள்ள யாருடனாவது நீங்கள் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவரெனில் நீங்கள் செய்யவேண்டியது என்ன' என்ற ஆவணத்தைத் திறந்து (WORD document) பாருங்கள்.

Thai

หากคุณมีอาการของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ไม่ว่าอาการใด คุณต้องไปตรวจ และพักอยู่บ้านจนกว่าจะได้รับผลตรวจ อย่าไปทำงานหรือไปที่ร้านค้า

อาการของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ได้แก่

 • ไข้ หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
 • ไอหรือเจ็บคอ
 • หายใจลำบาก
 • น้ำมูกไหล
 • จมูกไม่ได้กลิ่นหรือไม่สามารถรับรสอาหาร

ทุกคนเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ฟรี ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์ เช่นผู้มาเยือนจากต่างประเทศ แรงงานอพยพและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

หากผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคุณเป็นบวก คุณต้องแยกตัวอยู่บ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติหากคุณเข้ารับการตรวจแล้วพบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

หากคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คุณต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติหากคุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

Tigrinya

ዝዀነ ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) እንተ ኣልዩካ ግድን ክትምርመርን ውጽኢት መርመራኻ ኽሳዕ ዝመጸካ ኸኣ ግድን ካ ብ ቤትካ ክትወጽእ የብልካን። ናብ ስራሕ ወይ ናብ ድዃን ኣይትኺድ።

ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል፦

 • ረስኒ፡ ገብገብታ ወይ ረሃጽ
 • ሰዓል ወይ ቃንዛ ጐረሮ
 • ሕጽረት ትንፋስ
 • ጸረርታ ኣፍንጫ
 • ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ክእለት ምጥፋእ

መርመራ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንኹሉ ሰብ ብናጻ እዩ ዝውሃብ። እዚ ኸአ ሜዲኬር ካርድ ንዘይብሎም፣ ካብ ካልእ ሃገር ንዝሙጹ በጻሕቲ፣ ንኣህጉራዊያን ተመሃሮ፣ ንተሰዲዶም ዝዓዪን ንሓተትቲ ዑቕባን የካትት።

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) እንተ ሓሚምካ፡ ኣብ ቤትካ ዄንካ ርእስኻ ኸተግልል ኣለካ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) እንተ ሓሚምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ (ዎርድ) ዝብል ርአ።

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምስ ዘለዎ ሰብ ብቐረባ ርክብ እንተጌርካ፡ ን14 መዓልቲ ክትውሸብ ኣለካ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምስ ዘለዎ ሰብ ብቐረባ ርክብ እንተጌርካ፡ እንታይ ክትገብር ኣለካ (ዎርድ) ዝብል ርአ።

Urdu

اگر آپ کو (Coronavirus (COVID-19 کی کوئی علامات لاحق ہیں، تو آپ کو لازماً ٹیسٹ کروانا چاہیے

اور گھر پر رہیں تاوقتیکہ آپ کا نتیجہ نہ آجائے۔ کام پر یا دکانوں پر مت جائیں۔

کرونا وائرس کی علامات میں شامل ہیں:

 • بخار، سردی لگنا یا پسینہ آنا
 • کھانسی یا گلے میں خراش
 • سانس کا اکھڑنا
 • بہتی ناک
 • سونگھنے یا ذائقے کی حس کا ختم ہو جانا

کورونا وائرس (COVID-19) ٹیسٹ ہر ایک کے لیے مفت ہے۔ اس میں شامل ہیں ایسے لوگ جو میڈی کیئر کارڈ کے بغیر ہیں، مثلاً بیرون ملک سے آئے ہوئے وزیٹرز، ہجرت کرکے آنے والےکارکن اور پناہ گزین شامل ہیں۔

اگر آپ کا (Coronavirus (COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو آپ کو خود کو گھر میں تنہا کرلینا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیں اگرآپ کا (coronavirus (COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے تو کیا کرنا ہے .

اگر آپ کسی ایسے شخص کے قریبی رابطے والے شخص ہیں جسے (Coronavirus (COVID-19 ہو تو آپ کو لازماً خود کو 14 دنوں کے لیے قرنطینہ میں رکھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیں اگر آپ کورونا وائرس (کووڈ-19) سے متاثرہ شخص سے قریبی رابطے میں ہوں، تو کیا کریں؟


Vietnamese

Nếu có bất cứ triệu chứng gì của coronavirus (COVID-19), phải đi xét nghiệm và ở nhà cho tới khi có kết quả. Đừng đi làm hoặc đi mua sắm.

Những triệu chứng của coronavirus gồm có:

 • Sốt, ớn lạnh hay đổ mồ hôi.
 • Ho hoặc đau rát cổ họng.
 • Hụt hơi.
 • Sổ mũi.
 • Mất vị giác hoặc khứu giác, không ngửi hay nếm được mùi vị.

Việc xét nghiệm coronavirus miễn phí cho tất cả mọi người, kể cả những ai không có thẻ Medicare như du khách ngoại quốc, người có chiếu khán lao động và người tầm trú.

Nếu kết quả xét nghiệm là đã bị nhiễm coronavirus (COVID-19), phải cách ly tại nhà mình. Để biết thêm thông tin hãy xem trang Phải làm gì nếu được xét nghiệm đã bị nhiễm coronavirus (COVID-19)

Nếu là người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm coronavirus (COVID-19) phải tự cách ly kiểm dịch trong 14 ngày. Để biết thêm thông tin hãy xem trang Phải làm gì nếu đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm coronavirus (COVID-19).


Ti rawl le herhhai thil le ri cawk nak le pumcawlcanghnak tuah nak ah cun, na inn in 5km leng na umkal lai lo.
 
Hi caan thawk cun:
 
Chungkhar pahnih in minung pa5 tiang a leng ah caan hman ṭi khawh si lai.
Taangcheu in Taang 2 tiang siangakchia pawl caah siseh, VCE/VCAL ca siseh, cun pum tlamtling lo pawl cawnnak cu Term 4 ah sianginn kai ṭhannak ding timhlamhnak a um lai.
Ngakchia Zohkhenhnak (Childcare) cu on ṭhan an si lai.
Rianṭuannak hmun tam deuh in on khawh an si lai.
Innleng ah ummi tilionak cu on ṭhan an si lai, pumpak pumcawlcangh cawnnak he pehtlai in minung pahnih nih cawnpiaktu pakhat an hman khawh lai.
Biaknak lei he pehtlai in innleng ah minung pa5 tiang, cun hruaitu pakhat telhchih in tonnak ngeih khawh a si lai.